Goto Home Page

GGL Security

Peace of mind is priceless

Security consultants ireland, solutions

4. Usługi

  • – Monitorowanie alarmów
  • – Monitoring CCTV
  • – Zarządzanie Obiektem Online
  • – Ochrona fizyczna

4. Usługi

  • – Monitorowanie alarmów
  • – Monitoring CCTV
  • – Zarządzanie Obiektem Online
  • – Ochrona fizyczna

Usługi Międzynarodowe

Przegląd

W przeciwieństwie do innych krajowych firm sektora bezpieczeństwa biznesu, które zapewniają usługi związane z ochroną osób i mienia, GGL Security jest międzynarodową firma z oddziałami w całej Europie. GGL Security zapewnia kompleksowy zestaw usług związanych z bezpieczeństwem wszędzie tam gdzie potrzebuje tego klient.

 1. Konsulting

GGL zapewnia pakiet bezpieczeństwa typu end-to-end oraz udziela porady na temat poziomu bezpieczeństwa wymaganego w celu ochrony pomieszczeń lub aktywów klienta. W celu zapewnienia możliwie najlepszego rozwiązania, GGL oferuje bezpłatną witrynę badania oceny potrzeb związanych z bezpieczeństwem. Nasz zespół pomoże w identyfikacji i określenia obszarów ryzyka, a także środków korygujących oraz, na życzenie, projektowanie i wdrożenie rozwiązania dopasowanych do potrzeb klienta.

2. Audyt

GGL ma bogate doświadczenie w audytowaniu i utrzymywaniu szerokiego zakresu standardów z dziedziny ochrony. Pomogliśmy wielu firmom w przygotowaniu obiektów i programów w celu osiągnięcia standardów, takich jak TAPA i C-TPAT. Po otrzymaniu akredytacji wprowadzamy rygorystyczny program podtrzymania w celu zapewnienia wymaganych norm.

3. Zarządzanie Projektami

Wprowadzenie nowego systemu bezpieczeństwa lub próba osiągnięcia właściwej równowagi pomiędzy pracą pracowników ochrony a elektronicznymi systemami dozoru jest wyzwaniem . GGL zapewnia profesjonalne wsparcie dla firm w czasie wdrażania zintegrowanych systemów i jednocześnie najbardziej opłacalnych rozwiązań przy wprowadzeniu nowych procesów.

Usługi Międzynarodowe

Przegląd

W przeciwieństwie do innych krajowych firm sektora bezpieczeństwa biznesu, które zapewniają usługi związane z ochroną osób i mienia, GGL Security jest międzynarodową firma z oddziałami w całej Europie. GGL Security zapewnia kompleksowy zestaw usług związanych z bezpieczeństwem wszędzie tam gdzie potrzebuje tego klient.

 1. Konsulting

GGL zapewnia pakiet bezpieczeństwa typu end-to-end oraz udziela porady na temat poziomu bezpieczeństwa wymaganego w celu ochrony pomieszczeń lub aktywów klienta. W celu zapewnienia możliwie najlepszego rozwiązania, GGL oferuje bezpłatną witrynę badania oceny potrzeb związanych z bezpieczeństwem. Nasz zespół pomoże w identyfikacji i określenia obszarów ryzyka, a także środków korygujących oraz, na życzenie, projektowanie i wdrożenie rozwiązania dopasowanych do potrzeb klienta.

2. Audyt

GGL ma bogate doświadczenie w audytowaniu i utrzymywaniu szerokiego zakresu standardów z dziedziny ochrony. Pomogliśmy wielu firmom w przygotowaniu obiektów i programów w celu osiągnięcia standardów, takich jak TAPA i C-TPAT. Po otrzymaniu akredytacji wprowadzamy rygorystyczny program podtrzymania w celu zapewnienia wymaganych norm.

3. Zarządzanie Projektami

Wprowadzenie nowego systemu bezpieczeństwa lub próba osiągnięcia właściwej równowagi pomiędzy pracą pracowników ochrony a elektronicznymi systemami dozoru jest wyzwaniem . GGL zapewnia profesjonalne wsparcie dla firm w czasie wdrażania zintegrowanych systemów i jednocześnie najbardziej opłacalnych rozwiązań przy wprowadzeniu nowych procesów.

4. Usługi
Monitorowanie alarmów

Monitorowanie alarmów –24 godzinne monitorowanie zarówno alarmów z obiektów domowych i biznesowych. Po aktywacji alarmu nasze centrum monitoringu zostanie automatycznie powiadomione i będzie natychmiast informować osoby upoważnione bądź wymagane służby.

Monitorowanie Alarmów PPOŻ – w momencie aktywacji alarmu pożarowego centrum monitoringu natychmiast powiadomi osoby upoważnione i straż pożarną tak aby zapewnić szybką reakcję i zminimalizować straty poniesione w wyniku pożaru.

Monitoring CCTV

W GGL Security możemy zdalnie monitorować kamery CCTV w domu, firmie lub w innym miejscu wskazanym przez klienta. Szeroki wachlarz usług w ofercie począwszy od odpowiedzi na wykrycie nieoczekiwanego ruchu, do regularnej kontroli obiektu. GGL może dostosować rozwiązania do potrzeb klienta. Po aktywacji czujników operator monitoringu posiada podgląd z kamer, może wezwać intruza do opuszczenia obiektu lub zaalarmować policję jeśli to konieczne.

Zarządzanie Obiektem Online

Czy można polegać na uzbrojeniu alarmy przez pracownika? Czy kiedykolwiek zapomniałeś ustawić alarm w pracy? Dlaczego nie mieć pewności że wszystkie drzwi są zamknięte i zabezpieczone? Wystarczy by Centrum Bezpieczeństwa GGL zdalnie ustawiło alarm lub zablokować szlabany i bramy tak by zapewnić Twoim pomieszczeniom i pracownikom bezpieczeństwo również w godzinach nocnych. GGL może również zapewnić usługę związaną z przechowywaniem i rejestracją kluczy do pomieszczeń.

Ochrona fizyczna

GGL zapewnia pełny pakiet usług ochrony fizycznej oraz dostarczania rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, od małych firm do dużych międzynarodowych korporacji, działających w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Polsce, Holandii, RPA, Rosji i USA. Nasze rozwiązania i usługi są dostosowane do potrzeb naszych indywidualnych klientów i ich specyficznych wymagań.

4. Usługi
Monitorowanie alarmów

Monitorowanie alarmów –24 godzinne monitorowanie zarówno alarmów z obiektów domowych i biznesowych. Po aktywacji alarmu nasze centrum monitoringu zostanie automatycznie powiadomione i będzie natychmiast informować osoby upoważnione bądź wymagane służby.

Monitorowanie Alarmów PPOŻ – w momencie aktywacji alarmu pożarowego centrum monitoringu natychmiast powiadomi osoby upoważnione i straż pożarną tak aby zapewnić szybką reakcję i zminimalizować straty poniesione w wyniku pożaru.

Monitoring CCTV

W GGL Security możemy zdalnie monitorować kamery CCTV w domu, firmie lub w innym miejscu wskazanym przez klienta. Szeroki wachlarz usług w ofercie począwszy od odpowiedzi na wykrycie nieoczekiwanego ruchu, do regularnej kontroli obiektu. GGL może dostosować rozwiązania do potrzeb klienta. Po aktywacji czujników operator monitoringu posiada podgląd z kamer, może wezwać intruza do opuszczenia obiektu lub zaalarmować policję jeśli to konieczne.

Zarządzanie Obiektem Online

Czy można polegać na uzbrojeniu alarmy przez pracownika? Czy kiedykolwiek zapomniałeś ustawić alarm w pracy? Dlaczego nie mieć pewności że wszystkie drzwi są zamknięte i zabezpieczone? Wystarczy by Centrum Bezpieczeństwa GGL zdalnie ustawiło alarm lub zablokować szlabany i bramy tak by zapewnić Twoim pomieszczeniom i pracownikom bezpieczeństwo również w godzinach nocnych. GGL może również zapewnić usługę związaną z przechowywaniem i rejestracją kluczy do pomieszczeń.

Ochrona fizyczna

GGL zapewnia pełny pakiet usług ochrony fizycznej oraz dostarczania rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, od małych firm do dużych międzynarodowych korporacji, działających w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Polsce, Holandii, RPA, Rosji i USA. Nasze rozwiązania i usługi są dostosowane do potrzeb naszych indywidualnych klientów i ich specyficznych wymagań.